SEI's 1 favourite polas in random order.
... (manwinmodesty)

this photo says something